jQuery UI Example Page

 

مؤسسه همیاران غیردولتی ایران (غدا)‌ یک مؤسسه مستقل، غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی، داوطلب و عام المنفعه است. این مؤسسه فعالیت‌ خود را به طور غیررسمی از سال 1376 و به طور رسمی از سال 1379 با شماره ثبتی 012693 آغاز کرده است. فعالیت‌های اصلی مؤسسه در بدو تأسیس غالباً بر ظرفیت‌سازی و توانمندسازی تشکل‌های مردمی و از سال 1381 بر فعالیت‌های اجرایی توسعه مشارکتی از طریق توانمندسازی جامعه محلی متمرکز بوده است.

 
 

 طرح های در دست اجرا:

 
 
 
 
  • «مرکز توانمندسازی بانو رباب طاهری» از فروردین 1388 در راستای پشتیبانی نیازهای ساکنین بافت تاریخی اردکان با توجه ویژه به کودکان، جوانان، زنان و زنان سرپرست خانوار آغاز به کار نموده است.
 
 
  • مرحله دوم طرح «حفظ و احیای باغ شهر بم » با هدف تعمیم و گسترش طرح در سطح شهر بروات از دی ماه 87 در منطقه آغاز گردیده است. 

 

 
 
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی